Vzdelanie
V januári 2010 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej
fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia som strávila jeden rok na
Inštitúte psychológie na Albert – Ludwig´s Universität vo Freiburgu.
Náväzne som absolvovala 350 hodinový výcvik nepozitivistickej komunikačnej
psychoterapii Miltona Ericksona u PhDr.Juraja Barbariča v Brne.
Som absolventkou (800 hodinového) psychoterapeutického výcviku
v Systemickej a naratívnej psychoterapii v Košickom Inštitúte pre systemickú
skúsenosť (spolupráca s ISZ Praha, Gaudia Praha, Ferdinand Wolf Wien).
Absolvovala som niekoľko krátkodobých workshopov a seminárov; napr.
„Zpátky na cestě – práce s traumatizovanými dětmi“ (Sabine Vermeire,
Belgicko), „Péče o duševní zdraví“ (Jaakko Seikkula, Fínsko), „Kreativita a
pospolitost v práci s dětmi, jejich rodinami a zapojenými službami“ (Jim Wilson,
UK), „Respektující rozhovor“, Snové tělesnění“, „Na vlně dechu a rytmu“,
„Životní příběh“ (Vladimír Dvořáček, Brno), „Model rastu Virginie Satirovej“
(Matěj Černý, Brno) a iné.

Prax a Práca
Počas štúdia som absolvovala týždňové praxe v Psychiatrickej liečebni Havlíčkův
Brod, v Psychiatrickej liečebni Brno – Černovice, v Manželskej a rodinnej
poradni Brno, Pedagogicko-psychologickej poradni Martin, Inštitúte
celoživotného vzdelávania VUT Brno a vyše roka som bola osobným asistentom
6 ročného dievčatka s diagnózou autizmus (APLA JM, Brno).

Aktuálne pracujem siedmym rokom ako psychologička v Centre Návrat Žilina
http://navrat.sk/o-nas/centra-navrat/62-centrum-navrat-v-ziline, kde pracujem
s rodinami, rodičmi a deťmi v rôznych obdobiach ich života a spolužitia -poskytujem im rôzne terapeutické programy (sandplay terapia, terapia životného príbehu dieťa, rodiny, terapia strachov, úzkostí atd.). Tiež
spolupracujem s inými odborníkmi.
Pôsobím aj ako lektor (pre Qualed, o.z. – pre vysokoškolských študentov, pre
aktívnych seniorov; pre Dofe, o.z. – pre stredoškoslkých učiteľov, ľudí pracujúcich s mládežou).

Cenník:
Individuálna konzultácia: 30 eur/50 min.
Párová a rodinná konzultácia: 40 eur/80 min.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.