Individuálne konzultácie pre jednotlivcov, páry a rodiny

O DUŠU je občianske združenie, ktoré založili Júlia a Eva, psychologičky a frekventantky psychoterapeutického výcviku v Systemickom prístupe. Postupne sa ku nám pripojila Zuzana, ktorá absolvovala psychoterapeutický výcvik v Integratívnom prístupe a svojím premýšľaním o práci s klientmi je nám veľmi blízka.

 

Priali sme si vytvoriť priestor, kam môže prísť ktokoľvek, kto prežíva nejaké trápenie, smútenie, strachy, náročnú životnú situáciu či osobnú i partnerskú nespokojnosť. Prichádzajú ku nám často klienti so stavmi úzkosti, nepríjemnými pocitmi rôzneho charakteru, opakujúcimi sa bolesťami hlavy, žalúdka, bez fyziologických nálezov.

Našou snahou je vytvárať priestor, kde nájdete pochopenie, ľudskosť a odbornú pomoc.

 

V „O dušu“ Vám ponúkame možnosť spomaliť a venovať sa pre Vás dôležitým a významným témam, Vášmu životnému príbehu, a pre Vás užitočnými spôsobmi hľadať riešenie starostí a trápení.

Kto sme

Mgr. Eva Oravcová
Mgr. Eva OravcováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku Konzultácie výhradne ONLINE a v obmedzenej kapacite

Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia O dušu – psychologická pomoc, ktoré mne osobne umožňuje pracovať slobodne podľa mojich najlepších možností, s plným zameraním na klienta a zodpovednosťou voči nemu.
O mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.

Cenník:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová a rodinná konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mail: eva.oravcova@odusu.sk

Mgr. Eva Oravcová
Mgr. Eva OravcováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku Konzultácie výhradne ONLINE a v obmedzenej kapacite

Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia O dušu – psychologická pomoc, ktoré mne osobne umožňuje pracovať slobodne podľa mojich najlepších možností, s plným zameraním na klienta a zodpovednosťou voči nemu.
O mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.

Cenník:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová a rodinná konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mail: eva.oravcova@odusu.sk

Mgr. Júlia Šimeková
Mgr. Júlia ŠimekováPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním.

Po vyštudovaní Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity, odbor Psychológia (r.2010) som sa s nadšením pustila do praktického a fascinujúceho vzdelávania v Ericksonovskej komunikačnej psychoterapii v Brne (PhDr. Juraj Barbarič; 350 hod) a toto nadšenie vzdelávať sa a objavovať si ma drží dodnes.
Absolvovala som rôzne krátkodobé kurzy (Vladimír Dvořáček, Jakko Seikulla, Sabine Vermeier, Chana Rachel Frumin …), ktoré pretavujem do pomoci deťom, mladým i dospelým. Jednotlivcom, párom i rodinám. Komplexné terapeutické vzdelanie v systemickom prístupe v psychoterapii som úspešne ukončila v roku 2021 v Inštitúte pro Systemickou Zkušenost v Košiciach.
Okrem zamerania sa na terapiu, rozvoj a „nádych“ duše, som nadšencom zážitkového vzdelávania – ideálne v kombinácii s prírodou (Project Outdoor Slovensko, The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko; Ida Kelarová, Miret).
V súčasnosti pracujem ako psychologička v o.z. Návrat v Žiline, ktoré sa venuje témam náhradného rodičovstva a sociálnoprávnej ochrane detí.
Viac o mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.
Cenník:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 40 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 60 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.
Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype.
Kontakt:
mob.: 0948 454 437
mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. Júlia Šimeková
Mgr. Júlia ŠimekováPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním.

Po vyštudovaní Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity, odbor Psychológia (r.2010) som sa s nadšením pustila do praktického a fascinujúceho vzdelávania v Ericksonovskej komunikačnej psychoterapii v Brne (PhDr. Juraj Barbarič; 350 hod) a toto nadšenie vzdelávať sa a objavovať si ma drží dodnes.
Absolvovala som rôzne krátkodobé kurzy (Vladimír Dvořáček, Jakko Seikulla, Sabine Vermeier, Chana Rachel Frumin …), ktoré pretavujem do pomoci deťom, mladým i dospelým. Jednotlivcom, párom i rodinám. Komplexné terapeutické vzdelanie v systemickom prístupe v psychoterapii som úspešne ukončila v roku 2021 v Inštitúte pro Systemickou Zkušenost v Košiciach.
Okrem zamerania sa na terapiu, rozvoj a „nádych“ duše, som nadšencom zážitkového vzdelávania – ideálne v kombinácii s prírodou (Project Outdoor Slovensko, The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko; Ida Kelarová, Miret).
V súčasnosti pracujem ako psychologička v o.z. Návrat v Žiline, ktoré sa venuje témam náhradného rodičovstva a sociálnoprávnej ochrane detí.
Viac o mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.
Cenník:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 40 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 60 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.
Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype.
Kontakt:
mob.: 0948 454 437
mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay
Mgr. et Mgr. Zuzana ŽarnayPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom - Momentálne neprijímam nových klientov

Mám za sebou magisterské štúdium Psychológie a Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii.”

Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci stáží v Čechách, Nemecku a na Slovensku. Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a naposledy v psychiatrickom ústave na Prednej Hore. Aktuálne sa venujem rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýba, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom.

Môj prístup vychádza nielen z môjho vzdelania, ale aj z aktuálnych výskumov v oblasti psychoterapie. Hoci už mám pár rokov po výcviku, snažím sa neustále vzdelávať a svoju prácu supervidovať, aby som Vám mohla čo najlepšie pomôcť.
Verím v to, že klient sám je expertom na svoj život a najlepšie vie, čo potrebuje. Terapeut je len akýmsi sprievodcom na jeho ceste. A keďže každý z nás je jedinečný, vychádzam z presvedčenia, že ani psychoterapia nemôže byť redukovaná na jeden univerzálny postup, ale vyžaduje si prístup šitý na mieru nielen klientovi, ale aj psychoterapeutovi.

Cena za sedenie:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt:
mob.: 0907 392 459
mail: zuzana.zarnay@odusu.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay
Mgr. et Mgr. Zuzana ŽarnayPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom - Momentálne neprijímam nových klientov

Mám za sebou magisterské štúdium Psychológie a Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii.”

Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci stáží v Čechách, Nemecku a na Slovensku. Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a naposledy v psychiatrickom ústave na Prednej Hore. Aktuálne sa venujem rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýba, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom.

Môj prístup vychádza nielen z môjho vzdelania, ale aj z aktuálnych výskumov v oblasti psychoterapie. Hoci už mám pár rokov po výcviku, snažím sa neustále vzdelávať a svoju prácu supervidovať, aby som Vám mohla čo najlepšie pomôcť.
Verím v to, že klient sám je expertom na svoj život a najlepšie vie, čo potrebuje. Terapeut je len akýmsi sprievodcom na jeho ceste. A keďže každý z nás je jedinečný, vychádzam z presvedčenia, že ani psychoterapia nemôže byť redukovaná na jeden univerzálny postup, ale vyžaduje si prístup šitý na mieru nielen klientovi, ale aj psychoterapeutovi.

Cena za sedenie:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt:
mob.: 0907 392 459
mail: zuzana.zarnay@odusu.sk