Individuálne konzultácie pre jednotlivcov, páry a rodiny

O DUŠU je novovzniknuté občianske združenie, ktoré sme založili my, Júlia a Eva, psychologičky a frekventantky psychoterapeutického výcviku v Systemickom prístupe. Postupne sa ku nám pripojila Zuzana, ktorá absolvovala psychoterapeutický výcvik v Integratívnom prístupe a svojím premýšľaním o práci s klientmi je nám veľmi blízka.

 

Priali sme si vytvoriť priestor, kam môže prísť ktokoľvek, kto prežíva nejaké trápenie, smútenie, strachy, náročnú životnú situáciu či osobnú i partnerskú nespokojnosť. Prichádzajú ku nám často klienti so stavmi úzkosti, nepríjemnými pocitmi rôzneho charakteru, opakujúcimi sa bolesťami hlavy, žalúdka, bez fyziologických nálezov.

Našou snahou je vytvárať priestor, kde nájdete pochopenie, ľudskosť a odbornú pomoc.

 

V „O dušu“ Vám ponúkame možnosť spomaliť a venovať sa pre Vás dôležitým a významným témam, Vášmu životnému príbehu, a pre Vás užitočnými spôsobmi hľadať riešenie starostí a trápení.

Kto sme

Mgr. Eva Oravcová
Mgr. Eva OravcováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku

Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia O dušu – psychologická pomoc, ktoré mne osobne umožňuje pracovať slobodne podľa mojich najlepších možností s plným zameraním na klienta a zodpovednosťou voči nemu.
V súkromnom živote som 4 roky vydatá a máme 3-ročnú dcéru Olíviu. Žijeme v Žiline, no pochádzam z Púchova. O mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.

Cenník:
Individuálna konzultácia: 25 eur / 50 min.
Párová a rodinná konzultácia: 35 eur / 80 min.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mob.: 0911 167 232
mail: eva.oravcova@odusu.sk

Mgr. Eva Oravcová
Mgr. Eva OravcováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku

Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia O dušu – psychologická pomoc, ktoré mne osobne umožňuje pracovať slobodne podľa mojich najlepších možností s plným zameraním na klienta a zodpovednosťou voči nemu.
V súkromnom živote som 4 roky vydatá a máme 3-ročnú dcéru Olíviu. Žijeme v Žiline, no pochádzam z Púchova. O mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.

Cenník:
Individuálna konzultácia: 25 eur / 50 min.
Párová a rodinná konzultácia: 35 eur / 80 min.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mob.: 0911 167 232
mail: eva.oravcova@odusu.sk

Mgr. Júlia Šimeková
Mgr. Júlia ŠimekováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku

Po vyštudovaní Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity, odbor Psychológia (r.2010) som sa s nadšením pustila do praktického a fascinujúceho vzdelávania v Ericksonovskej komunikačnej psychoterapii v Brne (PhDr. Juraj Barbarič; 350 hod) a toto nadšenie vzdelávať sa a objavovať si ma drží dodnes.

Absolvovala som rôzne krátkodobé kurzy (Vladimír Dvořáček, Jakko Seikulla, Sabine Vermeier, …), ktoré pretavujem do pomoci deťom, mladým i dospelým. Jednotlivcom, párom i rodinám. Komplexné terapeutické vzdelanie v systemickom prístupe aktuálne získávam v Inštitúte pro Systemickou Zkušenost v Košiciach.

Okrem zamerania sa na terapiu, rozvoj a rast duše, som nadšencom zážitkového vzdelávania – ideálne v kombinácii s prírodou (Project Outdoor s.r.o., The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko; Ida Kelarová, Miret).

V súčasnosti pracujem ako psychologička v o.z. Návrat v Žiline, ktoré sa venuje sociálnoprávnej ochrane detí, kde pracujem s rodičmi aj deťmi s cieľom, aby deti vyrastali v rodine.
Viac o mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.

Cenník:
Individuálna konzultácia: 25 eur / 50 min.
Párová a rodinná konzultácia: 35 eur / 80 min.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mob.: 0948 454 437
mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. Júlia Šimeková
Mgr. Júlia ŠimekováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku

Po vyštudovaní Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity, odbor Psychológia (r.2010) som sa s nadšením pustila do praktického a fascinujúceho vzdelávania v Ericksonovskej komunikačnej psychoterapii v Brne (PhDr. Juraj Barbarič; 350 hod) a toto nadšenie vzdelávať sa a objavovať si ma drží dodnes.

Absolvovala som rôzne krátkodobé kurzy (Vladimír Dvořáček, Jakko Seikulla, Sabine Vermeier, …), ktoré pretavujem do pomoci deťom, mladým i dospelým. Jednotlivcom, párom i rodinám. Komplexné terapeutické vzdelanie v systemickom prístupe aktuálne získávam v Inštitúte pro Systemickou Zkušenost v Košiciach.

Okrem zamerania sa na terapiu, rozvoj a rast duše, som nadšencom zážitkového vzdelávania – ideálne v kombinácii s prírodou (Project Outdoor s.r.o., The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko; Ida Kelarová, Miret).

V súčasnosti pracujem ako psychologička v o.z. Návrat v Žiline, ktoré sa venuje sociálnoprávnej ochrane detí, kde pracujem s rodičmi aj deťmi s cieľom, aby deti vyrastali v rodine.
Viac o mojom vzdelaní a praxi sa dozviete v sekcii O nás.

Cenník:
Individuálna konzultácia: 25 eur / 50 min.
Párová a rodinná konzultácia: 35 eur / 80 min.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mob.: 0948 454 437
mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay
Mgr. et Mgr. Zuzana ŽarnayPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom

Mám za sebou magisterské štúdium Psychológie a Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii.”

Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci stáží v Čechách, Nemecku a na Slovensku. Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a naposledy v psychiatrickom ústave na Prednej Hore. Aktuálne sa venujem rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýba, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom.

Môj prístup vychádza nielen z môjho vzdelania, ale aj z aktuálnych výskumov v oblasti psychoterapie. Hoci už mám pár rokov po výcviku, snažím sa neustále vzdelávať a svoju prácu supervidovať, aby som Vám mohla čo najlepšie pomôcť.
Verím v to, že klient sám je expertom na svoj život a najlepšie vie, čo potrebuje. Terapeut je len akýmsi sprievodcom na jeho ceste. A keďže každý z nás je jedinečný, vychádzam z presvedčenia, že ani psychoterapia nemôže byť redukovaná na jeden univerzálny postup, ale vyžaduje si prístup šitý na mieru nielen klientovi, ale aj psychoterapeutovi.

Cena za sedenie:

individuálne 25 eur/ 50 minút,
párové 40 eur/ 90 minút.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.
Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt:
mob.: 0907 392 459
mail: zuzana.zarnay@odusu.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay
Mgr. et Mgr. Zuzana ŽarnayPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom

Mám za sebou magisterské štúdium Psychológie a Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii.”

Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci stáží v Čechách, Nemecku a na Slovensku. Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a naposledy v psychiatrickom ústave na Prednej Hore. Aktuálne sa venujem rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýba, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom.

Môj prístup vychádza nielen z môjho vzdelania, ale aj z aktuálnych výskumov v oblasti psychoterapie. Hoci už mám pár rokov po výcviku, snažím sa neustále vzdelávať a svoju prácu supervidovať, aby som Vám mohla čo najlepšie pomôcť.
Verím v to, že klient sám je expertom na svoj život a najlepšie vie, čo potrebuje. Terapeut je len akýmsi sprievodcom na jeho ceste. A keďže každý z nás je jedinečný, vychádzam z presvedčenia, že ani psychoterapia nemôže byť redukovaná na jeden univerzálny postup, ale vyžaduje si prístup šitý na mieru nielen klientovi, ale aj psychoterapeutovi.

Cena za sedenie:

individuálne 25 eur/ 50 minút,
párové 40 eur/ 90 minút.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.
Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt:
mob.: 0907 392 459
mail: zuzana.zarnay@odusu.sk