„Vtedy keď už nedokážeme zmeniť situáciu stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“ –

- Viktor Frankl

O nás

Mgr. Eva Oravcová
Mgr. Eva OravcováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku, Konzultácie výhradne ONLINE a v obmedzenej kapacite

Vzdelanie

Absolvovala som 3-ročné bakalárske štúdium Sociálnej pedagogiky na Žilinskej univerzite a 5-ročné magisterské štúdium Psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci.
Popri štúdiu som absolvovala viaceré krátkodobé kurzy: Internetové poradenství v praxi, Kresba postavy (FDT), Moderní Rorschachovské systémy, Psychologická první pomoc, Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů a ďalšie.
Mám certifikát “Psycholog ve zdravotnictví“ - nelekársky zdravotnícky personál v zdravotníckom zariadení v ČR.

Som frekventantkou posledného ročníka akreditovaného 800 hodinového psychoterapeutického výcviku v Systemickej a naratívnej psychoterapii v Košickom Inštitúte pre systemickú skúsenosť (spolupráca s ISZ Praha, Gaudia Praha, Ferdinand Wolf Wien).
Pre rozšírenie vzdelávania v Naratívnom prístupe som v poslednom období absolvovala vzdelávacie semináre Narativní setkání – Čtyři témata (trauma, mind&body, kruté hlasy, manželská terapie) s izraelskou lektorkou Chanarachel Frumin a Hledání ztracených vztahů - práca s rodinami v procese rozvodu s holandskou lektorkou Sabine Vermeire.
Neustále pracujem pod vedením supervízorov a školiteľov.

Prax a Práca

Počas štúdia som dva roky pracovala ako dobrovoľník v internetovej psychologickej poradni Internetporadna o.s. v Olomouci.
Po ukončení štúdia som sa presťahovala za prácou a osobným životom do Bratislavy, kde som pracovala s klientmi so širokým spektrom problémov - ako terapeut pre deti s poruchami reči, v DSS pre klientov s duševnými poruchami (najmä schizofrenický okruh), v pobytovom tábore pre žiadateľov o azyl a ako manažér projektu cieleného na podporu zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb.

V roku 2016 som sa presťahovala do Žiliny a nastúpila na materskú dovolenku, ale keďže som nechcela stratiť kontakt s prácou, vstúpila som súčasne do dlhodobého psychoterapeutického vzdelávania v Systemickom prístupe. Prístupe, ktorý som si osvojila a ktorým pracujem.
Venujem sa práci s jednotlivcami, pármi i rodinami, vždy podľa potreby a dohody s klientmi.

Cenník:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová a rodinná konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mail: eva.oravcova@odusu.sk

Mgr. Eva Oravcová
Mgr. Eva OravcováPsychológ, psychoterapeut vo výcviku, Konzultácie výhradne ONLINE a v obmedzenej kapacite

Vzdelanie

Absolvovala som 3-ročné bakalárske štúdium Sociálnej pedagogiky na Žilinskej univerzite a 5-ročné magisterské štúdium Psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci.
Popri štúdiu som absolvovala viaceré krátkodobé kurzy: Internetové poradenství v praxi, Kresba postavy (FDT), Moderní Rorschachovské systémy, Psychologická první pomoc, Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů a ďalšie.
Mám certifikát “Psycholog ve zdravotnictví“ - nelekársky zdravotnícky personál v zdravotníckom zariadení v ČR.

Som frekventantkou posledného ročníka akreditovaného 800 hodinového psychoterapeutického výcviku v Systemickej a naratívnej psychoterapii v Košickom Inštitúte pre systemickú skúsenosť (spolupráca s ISZ Praha, Gaudia Praha, Ferdinand Wolf Wien).
Pre rozšírenie vzdelávania v Naratívnom prístupe som v poslednom období absolvovala vzdelávacie semináre Narativní setkání – Čtyři témata (trauma, mind&body, kruté hlasy, manželská terapie) s izraelskou lektorkou Chanarachel Frumin a Hledání ztracených vztahů - práca s rodinami v procese rozvodu s holandskou lektorkou Sabine Vermeire.
Neustále pracujem pod vedením supervízorov a školiteľov.

Prax a Práca

Počas štúdia som dva roky pracovala ako dobrovoľník v internetovej psychologickej poradni Internetporadna o.s. v Olomouci.
Po ukončení štúdia som sa presťahovala za prácou a osobným životom do Bratislavy, kde som pracovala s klientmi so širokým spektrom problémov - ako terapeut pre deti s poruchami reči, v DSS pre klientov s duševnými poruchami (najmä schizofrenický okruh), v pobytovom tábore pre žiadateľov o azyl a ako manažér projektu cieleného na podporu zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb.

V roku 2016 som sa presťahovala do Žiliny a nastúpila na materskú dovolenku, ale keďže som nechcela stratiť kontakt s prácou, vstúpila som súčasne do dlhodobého psychoterapeutického vzdelávania v Systemickom prístupe. Prístupe, ktorý som si osvojila a ktorým pracujem.
Venujem sa práci s jednotlivcami, pármi i rodinami, vždy podľa potreby a dohody s klientmi.

Cenník:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová a rodinná konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt:
mail: eva.oravcova@odusu.sk

Mgr. Júlia Šimeková
Mgr. Júlia ŠimekováPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním.

Vzdelanie

V januári 2010 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia som strávila jeden rok na Inštitúte psychológie na Albert - Ludwig´s Universität vo Freiburgu. Náväzne som absolvovala 350 hodinový výcvik nepozitivistickej komunikačnej psychoterapii Miltona Ericksona u PhDr. Juraja Barbariča v Brne.
V januári 2021 som úspešne ukončila 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v Systemickej a naratívnej psychoterapii v Košickom Inštitúte pre systemickú skúsenosť (spolupráca s ISZ Praha, Gaudia Praha, Hermés Group Praha, Ferdinand Wolf Wien).

Absolvovala som niekoľko krátkodobých workshopov a seminárov; napr. „Kruté hlasy“ a „Naratívna práca s párom“ (Chana Rachel Furmin, Izrael), "Zpátky na cestě - práce s traumatizovanými dětmi" (Sabine Vermeire, Belgicko), "Péče o duševní zdraví" (Jaakko Seikkula, Fínsko), "Kreativita a pospolitost v práci s dětmi, jejich rodinami a zapojenými službami" (Jim Wilson, UK), "Respektující rozhovor", Snové tělesnění", "Na vlně dechu a rytmu", "Životní příběh" (Vladimír Dvořáček, Brno), "Model rastu Virginie Satirovej" (Matěj Černý, Brno) a iné.

Prax a práca

Počas štúdia som absolvovala týždňové praxe v Psychiatrickej liečebni Havlíčkův Brod, v Psychiatrickej liečebni Brno - Černovice, v Manželskej a rodinnej poradni Brno, Pedagogicko-psychologickej poradni Martin, Inštitúte celoživotného vzdelávania VUT Brno a vyše roka som bola osobným asistentom 6 ročného dievčatka s diagnózou autizmus (APLA JM, Brno).
Aktuálne pracujem siedmym rokom ako psychologička v Centre Návrat Žilina, kde pracujem s rodinami, rodičmi a deťmi v rôznych obdobiach ich života a spolužitia - poskytujem im rôzne terapeutické programy (sandplay terapia, terapia životného príbehu dieťaťa, rodiny, terapia strachov, úzkostí, atď.). Tiež spolupracujem s inými odborníkmi.
V O dušu, o.z. sa venujem práci s jednotlivcami, pármi i rodinami, vždy podľa individuálnych potrieb klienta.

Cenník:

Individuálna konzultácia do 60 min . / 40 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 60 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.
Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype.

Kontakt:
mob.: 0948 454 437
mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. Júlia Šimeková
Mgr. Júlia ŠimekováPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním.

Vzdelanie

V januári 2010 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia som strávila jeden rok na Inštitúte psychológie na Albert - Ludwig´s Universität vo Freiburgu. Náväzne som absolvovala 350 hodinový výcvik nepozitivistickej komunikačnej psychoterapii Miltona Ericksona u PhDr. Juraja Barbariča v Brne.
V januári 2021 som úspešne ukončila 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v Systemickej a naratívnej psychoterapii v Košickom Inštitúte pre systemickú skúsenosť (spolupráca s ISZ Praha, Gaudia Praha, Hermés Group Praha, Ferdinand Wolf Wien).

Absolvovala som niekoľko krátkodobých workshopov a seminárov; napr. „Kruté hlasy“ a „Naratívna práca s párom“ (Chana Rachel Furmin, Izrael), "Zpátky na cestě - práce s traumatizovanými dětmi" (Sabine Vermeire, Belgicko), "Péče o duševní zdraví" (Jaakko Seikkula, Fínsko), "Kreativita a pospolitost v práci s dětmi, jejich rodinami a zapojenými službami" (Jim Wilson, UK), "Respektující rozhovor", Snové tělesnění", "Na vlně dechu a rytmu", "Životní příběh" (Vladimír Dvořáček, Brno), "Model rastu Virginie Satirovej" (Matěj Černý, Brno) a iné.

Prax a práca

Počas štúdia som absolvovala týždňové praxe v Psychiatrickej liečebni Havlíčkův Brod, v Psychiatrickej liečebni Brno - Černovice, v Manželskej a rodinnej poradni Brno, Pedagogicko-psychologickej poradni Martin, Inštitúte celoživotného vzdelávania VUT Brno a vyše roka som bola osobným asistentom 6 ročného dievčatka s diagnózou autizmus (APLA JM, Brno).
Aktuálne pracujem siedmym rokom ako psychologička v Centre Návrat Žilina, kde pracujem s rodinami, rodičmi a deťmi v rôznych obdobiach ich života a spolužitia - poskytujem im rôzne terapeutické programy (sandplay terapia, terapia životného príbehu dieťaťa, rodiny, terapia strachov, úzkostí, atď.). Tiež spolupracujem s inými odborníkmi.
V O dušu, o.z. sa venujem práci s jednotlivcami, pármi i rodinami, vždy podľa individuálnych potrieb klienta.

Cenník:

Individuálna konzultácia do 60 min . / 40 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 60 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.
Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype.

Kontakt:
mob.: 0948 454 437
mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay
Mgr. et Mgr. Zuzana ŽarnayPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom Momentálne neprijímam nových klientov

Vzdelanie
V roku 2011 som ukončila magisterské štúdium Psychológie a následne v roku 2012 magisterský odbor Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne.
V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii” pod záštitou spoločností Integrace v psychoterapii s.r.o. a Perspektivy psychoterapie s.r.o. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou pre prácu v zdravotníctve.
Mám za sebou aj niekoľko kratších workshopov a kurzov (Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie, Autogénny tréning I., Sny v psychoterapii, Skupinová arteterapia pre prácu s emóciami, Cesta k zmysluplnému životu, Úvod do naratívnej praxe, Anima-motus – možnosti práce s telom v psychoterapii).

Prax a práca
Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci krátkodobých i dlhodobých stáží v Čechách (Podané ruce. o.s.), v Nemecku (Klinika psychosomatickej medicíny a psychoterapie na univerzite v Ulme) a na Slovensku (psychiatrické oddelenia v Ružinove, Kremnici a v Trenčíne).
Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a tiež v psychiatrickom ústave na Prednej Hore.
Aktuálne sa venujem predovšetkým rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýbala, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom. Pôsobím tiež ako expert prevencie kriminality v rámci projektu Ministerstva vnútra na pomoc obetiam trestných činov pre Žilinský kraj. V neposlednom rade sa venujem aj telefonickému poradenstvu pre zamestnancov v korporátnom prostredí. Príležitostne sa venujem aj prednáškovej, publikačnej činnosti a prekladu odbornej literatúry v oblasti psychológie a psychoterapie.

Cena za sedenie:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt:
mob.: 0907 392 459
mail: zuzana.zarnay@odusu.sk

Hypertextové odkazy:

Výcvik “Integrácia v psychoterapii”:
http://www.psychoterapie-integrace.cz/
Publikačná činnosť:
https://www.martinus.sk/?uItem=154858
http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-2-2018/pripadova-studia/2-2018-cl7.pdf
Preklady:
http://vydavatelstvo-f.sk/f-shop/knihy-vm/kruh-126-detail

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay
Mgr. et Mgr. Zuzana ŽarnayPsychológ s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom Momentálne neprijímam nových klientov

Vzdelanie
V roku 2011 som ukončila magisterské štúdium Psychológie a následne v roku 2012 magisterský odbor Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne.
V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii” pod záštitou spoločností Integrace v psychoterapii s.r.o. a Perspektivy psychoterapie s.r.o. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou pre prácu v zdravotníctve.
Mám za sebou aj niekoľko kratších workshopov a kurzov (Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie, Autogénny tréning I., Sny v psychoterapii, Skupinová arteterapia pre prácu s emóciami, Cesta k zmysluplnému životu, Úvod do naratívnej praxe, Anima-motus – možnosti práce s telom v psychoterapii).

Prax a práca
Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci krátkodobých i dlhodobých stáží v Čechách (Podané ruce. o.s.), v Nemecku (Klinika psychosomatickej medicíny a psychoterapie na univerzite v Ulme) a na Slovensku (psychiatrické oddelenia v Ružinove, Kremnici a v Trenčíne).
Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a tiež v psychiatrickom ústave na Prednej Hore.
Aktuálne sa venujem predovšetkým rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýbala, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom. Pôsobím tiež ako expert prevencie kriminality v rámci projektu Ministerstva vnútra na pomoc obetiam trestných činov pre Žilinský kraj. V neposlednom rade sa venujem aj telefonickému poradenstvu pre zamestnancov v korporátnom prostredí. Príležitostne sa venujem aj prednáškovej, publikačnej činnosti a prekladu odbornej literatúry v oblasti psychológie a psychoterapie.

Cena za sedenie:
Individuálna konzultácia do 60 min . / 30 eur.
Párová konzultácia do 90 min. / 50 eur.
V opodstatnených prípadoch možná zľava.

Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt:
mob.: 0907 392 459
mail: zuzana.zarnay@odusu.sk

Hypertextové odkazy:

Výcvik “Integrácia v psychoterapii”:
http://www.psychoterapie-integrace.cz/
Publikačná činnosť:
https://www.martinus.sk/?uItem=154858
http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-2-2018/pripadova-studia/2-2018-cl7.pdf
Preklady:
http://vydavatelstvo-f.sk/f-shop/knihy-vm/kruh-126-detail