Vzdelanie
Absolvovala som 3-ročné bakalárske štúdium Sociálnej pedagogiky na
Žilinskej univerzite a 5-ročné magisterské štúdium Psychológie na
Univerzite Palackého v Olomouci.
Popri štúdiu som absolvovala viaceré krátkodobé kurzy:

  • Internetové poradenství v praxi – kvalita a budoucnost
  • Kresba postavy (FDT)
  • Moderní Rorschachovské systémy
  • Psychologická první pomoc
  • Ůzkost a ůzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů
  • a iné.
    Mám certifikát “Psycholog ve zdravotnictví“ – nelekársky zdravotnícky
    personál v zdravotníckom zariadení v ČR

Som frekventantkou posledného ročníka 800 hodinového psychoterapeutického výcviku v
Systemickej a naratívnej psychoterapii v Košickom Inštitúte pre
systemickú skúsenosť (spolupráca s ISZ Praha, Gaudia Praha,
Ferdinand Wolf Wien).
Pre rozšírenie vzdelania v Naratívnom prístupe som v súčasnom období
absolvovala workshop Narativní setkání – Čtyři
témata (trauma, mind&body, kruté hlasy, manželská terapie) s izraelskou lektorkou s Chanarachel Frumin a workshop Hledání ztracených vztahů – Práce s dětmi, rodiči a rodinami v kontextu konfliktního rozvodu s holandskou lektorkou Sabine Vermeire.
Neustále sa vzdelávam a pracujem pod vedením supervízorov
a školiteľov.

Prax a Práca

Počas štúdia som rok pracovala ako dobrovoľník v internetovej
psychologickej poradni Internetporadna o.s. v Olomouci.
Po ukončení štúdia som sa presťahovala za prácou a osobnými vzťahmi
do Bratislavy, kde som pracovala s klientmi so širokým
spektrom problémov – ako terapeut pre deti s poruchami reči, v DSS
pre klientov s duševnými poruchami (najmä schizofrenický okruh), v
pobytovom tábore pre žiadateľov o azyl a ako manažér projektu určenom podpore
zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb. V roku 2016 som
sa presťahovala do Žiliny a nastúpila na materskú dovolenku, ale keďže
som nechcela stratiť kontakt s prácou, vstúpila som súčasne do
dlhodobého psychoterapeutického vzdelávania v Systemickom prístupe.
Prístupe, ktorý som si osvojila a ktorým pracujem.
Práve tu sme sa spoznali s Júliou a začali spoločne premýšľať nad
potrebou založenia občianskeho združenia, ktoré by sa venovalo čisto
psychologickej pomoci v Žiline a blízkych mestách. Venujem sa práci
s jednotlivcami, pármi i rodinami, vždy podľa potreby a dohody s
klientmi.
Cena za sedenie:

individuálne 20 eur/50 min

párové a skupinové 30 eur/75 min.