stranka o nas

Individuálne konzultácie pre jednotlivcov, páry a rodiny

O DUŠU je novovzniknuté občianske združenie, ktoré sme založili my, (prelink na „O nás“) Júlia a Eva, frekventantky psychoterapeutického výcviku v Systemickom prístupe.

Postune sa ku nám pripojila Zuzana, ktorá má ukončený psychoterapeutický výcvik v Integratívnom prístupe a svojím premýšľaním o práci s klientmi je nám veľmi blízka.

Priali sme si vytvoriť priestor, kam môže prísť ktokoľvek, kto prežíva nejaké trápenie, smútenie, strachy, náročnú životnú situáciu či osobnú i partnerskú nespokojnosť.

Priali sme si vytvoriť priestor, kde nájdete pochopenie, ľudskosť i odbornú pomoc.

V „O dušu“ Vám ponúkame priestor spomaliť a venovať sa pre Vás dôležitým a významným témam, Vášmu životnému príbehu, a pre Vás užitočnými spôsobmi hľadať riešenie starostí a trápení.